Misiune

Viziune

Asociația Industriei de Vaping există pentru a oferi o voce industriei noastre în dialogul cu instituțiile și opinia publică, prin promovarea responsabilă a vapingului ca unealtă de harm reduction si îmbunătățire a sănătății publice din România.

 

Misiune

Misiunea Asociației Industriei de Vaping se împarte în trei părți importante: reprezentare, promovare, protejarea consumatorului.

 

Reprezentare

Asociația Industriei de Vaping urmărește reprezentarea intereselor de ordin strategic, economic și social ale actorilor de pe piața de vaping din România. Sectorul nostru poate juca un rol major în ce privește îmbunătățirea strategiilor de combatere a fumatului și reducere a costurilor legate de sănătatea publică. AIV va milita permanent pentru ca politicile din domeniu să fie rezultatul unui ansamblu de cercetări științifice, lipsite de bias-uri și prejudecăți. Acestea ar trebui să reflecte produsele care oferă rezultatele cele mai eficiente și mai puțin nocive, în interesul sănătății publice din Uniunea Europeană, atât pentru fumătorii adulți, cât și pentru persoanele expuse pasiv la fumul de țigară.

Totodată, AIV este reprezentantul unui sector economic încă mic dar foarte dinamic și aflat în permanentă creștere. Potențialul său economic este de netăgăduit, el cuprinzând de la magazine specializate la producători în serie redusă sau industrială, creatori de arome și companii care inovează în domeniul device-urilor. Foarte important însă, întregul sector este promotorul doctrinei de harm reduction, urmărind diminuarea impactului negativ al produselor care livrează nicotină prin combustie printr-o politică comercială de marketing responsabil adresat exclusiv fumătorilor adulți.

 

Promovare

Asociația Industriei de Vaping își dorește să devină un veritabil partener al instituțiilor statului cu atribuții în zona de sănătate publică și să contribuie la o schimbare în bine privind politicile de reglementare a produselor de vaping, prin susținerea dezvoltării unui cadru legislativ bazat pe studii și cercetări științifice independente, și nu pe prejudecăți și asocieri nepotrivite.

Printr-un dialog deschis și transparent cu instituțiile românești și europene, cu comunitatea medicală și cu experții în sănătate publică, avantajele oferite de către adoptarea vapingului de fumători  pot fi discutate iar politicile de reglementare pot deveni mai eficiente, în interesul fumătorilor adulți din România.

 

Protejarea consumatorului

Fumătorii adulți trebuie să aibă acces la date clare și corecte privind alternativele existente, pentru a putea face o alegere informată despre produsele pe care doresc să le folosească, în procesul de renunțare la fumat.

Asociația Industriei de Vaping pune la dispoziția cetățenilor date din surse autorizate,  bazate pe cercetări științifice independente, despre efectele potențiale ale vapingului asupra sănătății, despre tipurile de produse existente pe piață și despre reglementările în vigoare și modul în care consumatorii se pot implica pentru îmbunătățirea acestora. AIV susține controlul atent al tipului de arome folosite în e-lichide și modul în care acestea sunt promovate, cu un focus pe evitarea marketării acestora către tineri și prevenția consumului de nicotină printre aceștia, printr-o abordare integrată în colaborare cu companiile și orice alte entități care au același obiectiv. Totodată, AIV dorește introducerea unor standarde de producție cât mai puternice, conform regulamentelor UE din capitolele de “Product Safety Regulation,’ și „Classification, Labelling and Packaging Regulation”.